Nová akcia

15.12.2012 18:42

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.